Người đọc

Bất chợt ngày hôm nay, tôi nhận ra và quyết định rằng: Mình sẽ là người đọc cho đến tận cuối đời. Tôi không giỏi về cái gì. Không thật giỏi về một thứ gì trọn vẹn. Thậm chí có chút bất tài. Cái tài sản hữu hình lẫn vô hình lớn nhất mà tôi có …

Đèn không hắt bóng – Watanabe Dzunichi

Tôi biết rằng lúc trẻ, mẹ cũng là một người nghiện đọc. Dù hoàn cảnh thời ấy, việc đọc không thật sự thuận lợi như bây giờ. Mẹ kể lại rằng ngày đó, mẹ thường trốn dấm dúi vào góc phòng của dì cả, và lấy sách đọc lén... Lén lút bởi vì thời đó …

Sách – thế giới của tôi

------------ SÁCH ĐÃ ĐỌC --------------- 1984 - George Orwell 11 phút A Promise Christmas Anh có thích nước Mỹ không - Tân Di Ổ Anh trai em gái Animal Farm - George Orwell Ba ơi, mình đi đâu? Bài giảng cuối cùng Bây giờ và mãi mãi - Danielle Steel Bảy ngày cho mãi mãi - Marc Levy …